top of page

Fårekyllinger og FNs verdensmål


FN har vedtaget 17 verdensmål, som skal fremme en global bæredygtig udvikling. De udpeger 17 indsatsområder, som det vil være nødvendigt at fokusere på i fremtiden for at sikre ikke bare en grøn omstilling, men også stabilitet i verden. Samtidig (og for os måske vigtigst af alt) har de en evne til at gøre samtalen om bæredygtig omstilling håndgribelig.

Spiselige insekter taler ind i rigtig mange af målene. Faktisk langt de fleste. Herunder er et par af vores favoritter.

VERDENSMÅL 2

For at brødføde en hastigt voksende global befolkning er det nødvendigt at udvikle alterna ve måder at producere fødevarer nok til alle. Her er insekter særligt velegnede, da de spiser stort set hvad som helst, er enormt effektive til at omsætte deres foder l biomasse og kan laves uden de store teknologiske hjælpemidler.

 

VERDENSMÅL 11

Insekter kræver meget lidt plads (man kan lave 3 kilo per kvadratmeter per måned), og de egner sig derfor rigtig godt til et bymiljø. Derfor kan de hjælpe os ud af den tilstand, hvor byer er steder, man kører mad ind og affald ud igen. Med insekter kan vi lave maden selv i byerne og samtidig kan vi fodre dem med nogle af de ressourcestrømme, vi tidligere har betraget som affald. Insekter kan altså koble byerne på den cirkulære økonomi.

 

VERDENSMÅL 12

Hvis vi skal have et bæredygtigt landbrug i fremtiden, må vi udvikle mere effektive metoder til fødevareproduktion. Man bruger 2.000 gange så lidt vand, når man laver insekter sammenlignet med oksekød, og det kræver fem gange så lidt foder. Og da de er nærmest altædende kan man fodre dem med overskudsprodukter fra anden fødevare-produktion, som for eksempel den bygmalt, der er i overskud fra ølproduktion.

 

VERDENSMÅL 13

Traditionel kødproduktion er den enkeltstående største bidragyder til global opvarmning. Med insekter udvikler man hundrede gange mindre drivhusgas, end når man for eksempel producerer oksekød. Kombineret med, at de er så meget mere ressource-effektive, er de derfor en klimavenlig måde at producere protein nok til alle.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page