top of page

Insektambassadører i Nordvest


Kursus i insektfarming

I Bugging Denmark ser vi insektfarming som et håndværk, alle kan lære. Små insektfarme kan i princippet stå i ethvert hjem, enhver institution og i enhver kantine rundt omkring i landet. Fuglekvarteret i det nordvestlige København har været en perfekt base i vores arbejde med at naturliggøre insekter og insektfarming.

Som led i vores samarbejde med Områdefornyelse Fuglekvarteret udbød vi et kursus i insektfarming til en gruppe af stærke, lokale aktører. Kurset foregik på den bemandede legeplads på Hulgårds plads. Blandt de 8 deltagere var der blandt andet en ansat og en bruger fra Herberget på Lundtoftegade og lederen af legepladsen. Kurset klædte deltagerne på til at varetage og videreføre insektfarming på egen hånd. Ideen var, at de dermed kunne nå ud til de marginaliserede, lokale beboergrupper, som kunne få glæde ved at være en del af et nyt socialt fællesskab og lære et praksisnært og nyttigt håndværk. Ved at uddanne fagpersoner, som gennem deres daglige arbejde allerede havde en tæt kontakt og fortrolighed med borgere og brugere, ville kurset være en indgang til at nå ind til de borgere, vi gerne ville inddrage i fællseskabet omkring insektfarming.

På kurset fik deltagerne grundig indføring i insektfarming som håndværk samt viden om, hvordan spiselige insekter kan benyttes som socialøkonomisk greb til at skabe meningsfuld aktivering af kvarterets borgere.

Desuden fik hver deltager en minifarm med hjem, som de skulle passe under forløbet. På den måde fik de håndværket ind under neglene og en forståelse for, hvad insekfarming kræver i praksis. Samtidig styrkede det deltagernes engagement og gjorde dem til aktive deltagere i processen.

Flere af kursusdeltagerne gav efterfølgende udtryk for, at forløbet havde bidraget til en øget forståelse af, hvordan det rekreative element i pasningen af insekterne kunne skabe værdi for de mennesker, de i deres daglige arbejde beskæftiger sig med. Også tanken om grænsebrydning gav genlyd i gruppen.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page