top of page

Dyrk dit eget bæredygtige protein
- kort forløb -

Indhold: 

Forløbet er et sanseligt jord-til-bord forløb, som overrasker undervejs og hvor eleverne får mod på ny mad. 
 

Forløbet er tilrettelagt med tre besøg fra ekstern underviser over 1-3 uger, hvor eleverne opdrætter deres egne melorme i klassen. Undervejs lærer eleverne om husdyr og spiselige insekters klima- og ressourceaftryk.

Vi understøtter forløbet med tre workshops, som læreren kan supplere med med læsestof, små forsøg og opgaver fra et kompendie, som vi rådgiver omkring. 

 

Her kan eleverne f.eks. undersøge insekternes vandbesparende egenskaber, deres vekselvarme og deres egenskab som altædende. Elevernes undersøgelser af insekternes fysiologi vil være med til at illustrere de spiselige insekters klima- og ressourceaftryk. 

1. Workshop - 2 lektioner 
Eleverne undersøger livscyklus og fysiologi som forudsætning for klimaaftryk og dyrkning. Efter workshoppen passer eleverne insekterne (melorme, pupper, biller og æg) i  1-3 uger. 
 

2. Workshop - 2 lektioner  
Insekterne høstes i den ene lektion. I den anden lektion undersøger vi vores egne smagspræferencer i et evolutionært perspektiv med smagsprøver på de fem grundsmage. Vores stærke præference for umami fra kødprotein er opstået pga. køds unikke nærringsprofil med alle essentielle aminosyrer og det livsvigtige B12-vitamin, som vi kun kan få fra kød. 
 

3. Workshop - 2 lektioner 

Eleverne tilbereder de insekter de har dyrket for at teste dem som køderstatning. Insekter har den samme smags- og nærringsprofil som kød, men meget lavere klimaaftryk. 
 

Praktisk:
Vi leverer udstyr, levende insekter, workshops, undervisningsmateriale og vejledninger.  


Fag: Biologi, natur/teknologi og madkundskab,

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling
Varighed: Workshops varer i alt 6 lektioner. Læreren kan efter eget valg stå for flere lektioner. 

Hvor: Forløbet afholdes på skolen.

Pris: Gratis for folkeskoler i København via Åben Skole og efter først til mølle. Kontakt os for pris, hvis du ikke kommer fra en folkeskole i København.   

bottom of page