top of page

Vores urbane insektfarme

akvarelpapir_mellemgrøn.png

Vi udvikler metoder til dyrkning af fårekyllinger i by-områder, hvor man er tæt på forbrugeren og tæt på de overskudsressourcer, som fårekyllingerne lever af. 

 

Vi udvikler produktionen på vores containerfarm på Vesterbro og i vores forskningscontainer på Københavns Universitet
 

Fårekyllinger er er oplagte at dyrke i en cirkulær økonomi, da de kan leve af restprodukter fra andre fødevarevirksomheder i byen. For eksempel æblepulp fra juiceproduktion eller mesk - et overskudsprodukt fra ølbrygning, som ellers ville blive smidt ud.

Vi udvikler vores dyrkningsfaciliteter i genbrugte kølecontainere, som vi bygger om til inkubatorer. Fårekyllinger er vekselvarme dyr, så de vokser bedst i en temperatur på omkring de 27 grader. Her er kølecontainerne oplagte, da de udgør et isoleret og hermetisk lukket miljø. Samtidig er containerne og alt deres udstyr nemt at flytte rundt i byen. 

Ny forskningsenhed på Københavns Universitet

I vores nye forskningscontainer på Københavns Universitet fokuserer vi på at videreudvikle metoderne fra vores farm på Vesterbro. Her skal vi teste forskellige overskudsressourcer fra lokale fødevareproducenter, så vi kan udvikle den mest optimale cirkulære økonomi omkring fårekyllingeopdræt i byen.

 

Forskningscontaineren er en del af et stort EU-projekt, SUSINCHAIN, hvor 18 vidensinstitutioner og 17 virksomheder arbejder med alt fra insektopdræt, udvikling af foder til insekter, forarbejdning, fødevaresikkerhed samt undersøgelser omkring forbrugeres lyst til at tage insekter til sig. I dette projekt udvikler vi også nye fødevarer med fårekyllinger

Vores farm på Vesterbro er støttet af GUDP under projektet InUrban og forskningsenheden på Københavns Universitet er støttet af EU. 

Forskningsenhed på KU - partnere og fonde: 
Forskningsenheden på KU er en del af et stort EU projekt, Susinchain.
Partnere:

  • Nanna Roos og team, Institut for Idræt og Ernæring.

  • Annette Bruun Jensen og team, Institut for Planter og Miljø.

  • Roberto Flore og Skylab Foodlab, Danmarks Tekniske Universiet.

Fonde:

Projektet er støttet af Horizon2020 under EU Kommissionen og løber frem til september 2023.

Farm på Vesterbro  - partnere og fonde: 
Farmen på Vesterbro er en del af projektet InUrban, der undersøger den cirkulære økonomi omkring dyrkningen af spiselige insekter. 

Partnere:

  • Syngja

  • Flying Couch Brewing

  • TagTomat

  • Nanna Roos og team, Institut for Idræt og Ernæring.

  • Annette Bruun Jensen og team, Institut for Planter og Miljø.

Fonde 

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

bottom of page