top of page

Insekter og social transformation

Kan et kursus i insektfarming hjælpe socialt udsatte? Ja, det kan det. Insektfarming er et håndværk, der er nemt at lære. Det er rekreativt, og det giver øget selvtillid at udvide sin horisont og spise sit første insekt (og på sigt spise endnu flere).

Insekter udgør et jordskred i vores forståelse af, hvad man kan spise. I Bugging Denmark har vi gentagne gange oplevet, hvordan deltagere i vores forløb har trodset deres skepsis og overvundet deres kulturelle barriere. Det første insekt er det vanskeligste. Efter at man har spist dét, er de langt fleste klar på flere. Den første lille sejr er dét, vi bygger videre på.

Hvad man kan spise, og hvad man ikke kan spise – det er nogle af de mest fundamentale normer, vi vokser op med. Når man får vendt op og ned på fundamentale normer, får man også øje på, at ens forestillinger om virkeligheden kan genfortolkes, og man bliver derfor mere åben overfor at revurdere andre normer.

Man kan derfor bruge insekternes særegne egenskaber som et taktisk greb til at skabe rum for forandring og gentænke, hvad vi til daglig tager for givet. Spiselige insekter er ikke kun en innovation på middagsbordet, vi ser dem også som en et redskab til at bane vejen for den grønne omstilling i et bredere perspektiv.

Akademikere, pædagoger, børnehavebørn, skolebørn, direktører og psykisk sårbare unge. De er alle lige i mødet med insekterne. Vi har både serveret insekter for nationalbankdirektører og hjemløse. De møder alle insekterne med den samme fascination, og alle morer sig og inspireres, når de deltager i læringsforløb eller events. Alle kan være med.

I mødet med insekterne bliver bæredygtighed håndgribeligt og noget, som vi kan forholde os til. Derfor kan spiselige insekter spille en vigtig rolle i grøn omstilling. Ikke bare er de bæredygtige at producere – de hjælper os også med at tænke grønt.

Gennem deltagerorienterede events som madlavningsworkshops, smagninger og farmingkurser med fokus på fællesskab, høj kvalitet og unikke sanseoplevelser, forsøger vi at vække folks nysgerrighed og klæde dem på til at opnå en forståelse af insekter som noget spændende og nyt. Deltagerne får mulighed for at drage nye erfaringer, der gør det nemmere at krydse den kulturelle barriere, når man stifter bekendtskab med at spise insekter for første gang.

I de kommende blogopslag vil jeg gennemgå tre projekter, vi har lavet, som viser ovenstående i praksis, nemlig:

  1. Vores undervisning af insektambassadører i Fuglekvarteteret (læs blogindlægget her)

  2. Opstillingen af en mobil insektfarm på Den bemandede legeplads på Hulgårds Plads i Nordvest (læs blogindlægget her)

  3. Et kompetencekursus for psykisk sårbare unge på skolen Sputnik

Alle tre projekter har bekræftet os I, at når folk deltager aktivt i et sjovt og inspirerende projekt, er de mere tilbøjelige til at tage medansvar for projektets underliggende principper om bæredygtighed og ressourceoptimering. På den måde kan insekterne bruges til at invitere folk ind i en grøn bevægelse.

Så stay tuned...

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page