top of page

Insektfarming ind i undervisningen

Insekfarming og undervisning i bæredygtighed i praksis er oplagt at introducere som tværfagligt undervisningsforløb. Insekterne taler ind i biologi, geografi og fysik, for ikke at tale om madkundskab og håndværk og design.

Her kommer et eksempel på et læringsforløb til skolen Sputnik, som blandt andet tilbyder specialtilrettede skoleforløb for psykisk sårbare unge. Læringsforløbet opfylder skolens læringsmål og krav til indhold og standarder og er udviklet i samarbejde med lærere og pædagoger.

Omdrejningspunktet i kurset er en mobil farm, som deltagerne selv indretter og som de står for at passe sammen med deres faste undervisere undervejs i forløbet. Deltagerne kommer helt tæt på insekterne, hvilket vækker deres nysgerrighed og hjælper dem til at rykke deres grænser.

Undervisningen er delt op i fire moduler, der lægger forskellige vinkler på spiselige insekter som generator for grøn omstilling.

Modul 1: Introduktion til feltet med fokus på insekter som fremtidens fødevare, Det Urbane Økosystem, cirkulær ressourceoptimering og bæredygtig fødevareproduktion. Udflugt til Bugging Denmarks urbane farm for at se, hvordan en produktion af spiselige insekter ser ud.

Modul 2: De håndværksmæssige aspekter ved insektfarming, hvor vi i fællesskab med de unge indretter en farm, og de lærer pleje og pasning. Derefter er det elevernes ansvar (med hjælp) at passe på fårekyllingerne resten af forløbet.

Modul 3: Undervisning i FN's verdensmål og læring og dialog om insekternes bæredygtige potentiale.

Modul 4: Undervisning i insekternes kulinariske egenskaber og fælles madlavning med insekter. Forløbet afsluttes med en høstfestmiddag - selvfølgelig med hjemmeavlede fårekyllinger.

Insektfarming Kursus på Sputnik

Forløbet på Sputnik styrkede de unge både socialt og fagligt og blev enormt godt modtaget. Ud over at lære håndværket insektfarming, fik de unge også en forståelse af bæredygtighed i en bredere forstand, cirkulær økonomi, iværksætteri og fremtidens fødevareproduktion. Samtidig vil vi gerne viderebringe en forståelse af, hvad fødevareproduktion indebærer og hvad forskellen er på de rene ingredienser og forarbejdet mad. Vores udgangspunkt er altid, at hvis man inviterer folk - store som små - med i et givtigt og underholdende projekt, så kan de også bedre se ideen i de underliggende principper.

Efterfølgende har vi lavet folkeskoleundervisning i alt fra 3. til 9. klasse og har flere samarbejder i støbeskeen med et lignende format, hvor insekternes grænsebrydende egenskaber aktivt vil kunne bruges til social og mental transformation.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page